Vergoedingen

Verzekerde zorg

Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie grotendeels vergoed door uw zorgverzekering.

Psychotherapie valt in het basispakket. De betaling en vergoeding verloopt per gehele behandeling en niet per sessie. Dit wordt een Diagnose Behandel Combinatie genoemd (DBC). De tarieven voor DBC’s worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) vastgesteld en jaarlijks bijgesteld.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij langer durende behandelingen wordt standaard na één jaar een nota verstuurd.

Praktijk voor Psychotherapie Linda Kroon heeft geen contracten afgesloten met verzekeringsmaatschappijen en hanteert de volledige NZA tarieven. Een uitzondering hierop is DSW Zorgverzekeraar en a.s.r. Zorg.

De nota die u van mij ontvangt kunt u zelf declareren bij uw verzekering. Wanneer u een naturapolis heeft, vergoedt de verzekeraar 60% tot 80% van de nota. Bij een restitutiepolis is dat 100%. De behandeling telt mee voor uw verplichte (en eventuele vrijwillige) eigen risico van 385 euro. Uw zorgverzekeraar verrekent dit bedrag met u aan het eind van de behandeling.

Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar om niet voor vervelende verrassingen te staan. Verder ben ik wettelijk verplicht om naar uw legitimatie en verzekeringsbewijs te vragen.

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 wordt de behandeling van aanpassingsstoornissen, werkproblemen en identiteitsproblemen niet meer door de verzekeraar vergoed. Indien u voor deze klachten in behandeling wilt komen dan kunt u deze kosten niet declareren bij de verzekering.

Het tarief hiervoor bedraagt € 95,00 per persoon per sessie van 60 minuten. Een sessie bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd.  Onder indirecte tijd valt administratieve handelingen, contacten met verwijzers, etc.

 

Zelfbetaler

U kunt ook uw psychotherapie helemaal zelf betalen, bijvoorbeeld omdat u geen (of geen hierbij passende) aanvullende verzekering heeft of omdat u geen gebruik wilt maken van de verzekering wanneer u niet wilt dat de verzekering op de hoogte is van uw hulpvraag. Als u uw psychotherapie zelf betaalt gaat dit niet via het bovenbeschreven DBC-systeem, maar per sessie. De  tarieven hiervoor zijn € 95,00 per persoon per sessie van 60 minuten. Een sessie bestaat uit een gesprek van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd.

 

Afzeggen van een afspraak korter dan 24 uur van te voren

De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend. Dit betekent dat ik genoodzaakt ben om deze kosten direct aan u door te berekenen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Het tarief hiervoor is € 50,- (dit is 50% van het daadwerkelijke uurtarief).