Voor Wie

Als psychotherapeut behandel ik volwassenen met complexe problemen die zich voordoen in verschillende soorten situaties. Mijn specialisatie betreft angst, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. U kunt ook contact met mij opnemen als u last heeft van;

  • Paniek, hyperventilatie, fobieën, dwangklachten
  • Piekeren, negatief denken, onzekerheid
  • Spanningsklachten, lichamelijk klachten
  • Stress, burn-out, overmatige vermoeidheid
  • Problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen
  • Studie- en werkproblemen
  • Interpersoonlijke problemen
  • Stemmingswisselingen
  • Depressieve klachten

Therapie kan bijvoorbeeld zinvol zijn voor mensen die;

– met hevige angsten op kleine tegenslagen reageren
– zich (obsessief) zorgen blijven maken om een probleem waar ze alles al aan gedaan hebben
– bang zijn zich boosheid van anderen op de hals te halen
– een gevoel hebben niet goed genoeg te zijn en zich terugtrekken
– zich aangevallen of tekort gedaan voelen als een ander iets vraagt of zegt
– veel last hebben van herbelevingen en situaties vermijden
– een gestagneerd rouwproces hebben

 

Naast deze klachten richt de praktijk zich ook op psyche en zwangerschap.

Een kinderwens hebben, zwanger zijn, bevallen, het zijn levensfases die specifieke vragen en gevoelens oproepen. Gevoelens van blijdschap, maar soms ook onzekerheid, angst of somberheid. Tijdens de zwangerschap verandert er veel in je lijf. Daarbij maakt de nieuwe levensfase van het moeder worden veel los. Associaties met het eigen kind-zijn zijn snel gemaakt. Je ervaart dat je niet automatisch meer de controle voelt die je gewend was. Je bekende gedrag en strategieën helpen niet meer. Het vergt heel wat van je aanpassingsvermogen. Dat je moet wennen aan de nieuwe situatie, is normaal. Maar als je het gevoel hebt dat je er niet uitkomt, of als de gevoelens of gedachten het dagelijkse leven negatief beïnvloeden, dan is het verstandig hulp te zoeken. Het krijgen van een kind kan behalve een blijde gebeurtenis ook een traumatische gebeurtenis zijn.
Trauma gerelateerde klachten rondom zwangerschap en bevalling kunnen te maken hebben met de bevalling op zich of met lichamelijk of seksueel misbruik in de voorgeschiedenis.

De bevalling gaat niet meer uit je hoofd of lijf

Een traumatische bevalling (bijvoorbeeld door ernstige complicaties, heftige pijn, of het verlies van een kindje) kan leiden tot het optreden van herbelevingen van de bevalling. Deze herbelevingen kunnen overweldigende beelden en gevoelen en/of opdringende herinneringen zijn. Deze herbelevingen kunnen opgeroepen worden door verschillende triggers, zoals een tv serie, een geluid of ook de eigen baby. Ook nachtmerries aan de bevalling komen vaak voor. Moeders proberen de herbelevingen te vermijden door situaties uit de weg te gaan, zoals bijvoorbeeld kraambezoek, praten over zwangerschap of het uitstellen (of afzien) van een volgende zwangerschap. Daarnaast komen klachten voor als prikkelbaarheid, alertheid, slaapproblemen, concentratieproblemen en somberheid.
Als het niet lukt om de traumatische bevalling met hulp van naasten te verwerken, is het goed om hier professionele hulp voor te vragen.

De bevalling roept oude wonden op

Op het moment dat de traumagerelateerde klachten ook verbonden zijn aan eerder lichamelijk of seksueel misbruik, zullen er vaak niet alleen herbelevingen zijn aan de bevalling maar ook aan vreselijke gebeurtenissen van vroeger. Vrouwen kunnen tijdens de bevalling weer heftige angsten over en herinneringen aan het misbruik hebben. Factoren zoals pijn en overgeleverd zijn aan iets waar je zelf niet de controle over hebt, spelen hierbij een rol. Dit is ook de reden waarom het erg belangrijk is dat een verloskundige of gynaecoloog van je geschiedenis op de hoogte is. De psychische behandeling kan insteken op het omgaan met de bevalling zodat de angsten niet overspoelen tijdens de bevalling. De behandeling kan ook ingezet worden na de bevalling en is dan gericht op het verwerken van het trauma of hervinden van een evenwicht.

Het herkennen van psychiatrische stoornissen rondom zwangerschap en bevalling kan bemoeilijkt worden door overlap met lichamelijke klachten die ook vaak voorkomen in deze periode, bijvoorbeeld vermoeidheid, energieverlies en zorgen over het kind. Dit maakt dat veel vrouwen en sommige hulpverleners ten onrechte geneigd zijn psychische klachten toe te schrijven aan zwangerschap en bevalling. Bovendien kan in deze periode bij veel vrouwen de drempel groot zijn om uit zichzelf klachten te uiten, omdat de omgeving de geboorte als vreugdevol ervaart. Als de klachten het dagelijks functioneren ernstig beperken is het belangrijk om deze klachten actief te melden bij de huisarts of de verloskundige.

Meer informatie over psyche en zwangerschap is te lezen op de site van Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.

Contra indicaties

De praktijk richt zich niet op psychiatrische klachten zoals psychotische klachten, een zware depressie waarbij klinische opname of multidisciplinair werken geïndiceerd is, advies over medicatie mogelijkheden, acute klachten zoals suïcidaliteit of verslavingsproblematiek. Met andere woorden, het is belangrijk dat een contact eens in de week of eens in de twee weken binnen kantoortijd voldoende is.