Werkwijze

Na (telefonische of schriftelijke) aanmelding vindt een intake plaats. In dit gesprek zullen uw klachten besproken worden, het ontstaan van de klachten en het effect van de klachten op het dagelijks leven. Ook uw eigen manier om met deze klachten om te gaan en ze te verminderen zullen we bespreken. Tevens wordt een vragenlijst afgenomen.
Na de intake zal een adviesgesprek volgen, waarin de diagnose wordt gesteld en in gezamenlijk overleg wordt een plan van aanpak gemaakt. Tevens krijgt u zicht op de duur van de behandeling. Dit wordt mede vastgelegd in het behandelplan.

De behandeling is altijd persoonlijk, immers geen mens is hetzelfde. Psychotherapie bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, schematherapie en emdr. Meer uitleg over psychotherapie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Regelmatig zullen we de behandeling evalueren. Hoe vindt u dat het gaat? Verminderen de klachten voldoende?  Sluit de therapie goed aan? Tijdens deze evaluaties vult u ook weer een vragenlijst in. Deze vragenlijsten vallen onder de Routine Outcome Monitoring (ROM). Als geestelijke gezondheidszorg-aanbieder is dit één van de vereisten van de overheid. U bent overigens niet verplicht om mee te werken aan deze ROM.

Ik werk met verschillende disciplines samen (psychiater, systeemtherapeut, klinisch psycholoog, kinder-en jeugd psycholoog), zowel voor overleg als voor mogelijke doorverwijzingen. Ik probeer ook korte lijnen te houden met de verwijzer.

Psychotherapie valt onder de Basis GGZ (BGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Voor meer informatie zie: www.lvvp.info.